Loading

Dijagnostika za sva vozila

Danas su vozila opremljena modernim elektronskim sistemima koji zahtevaju od servisera upotrebu raznovrsnih mernih i dijagnostičkih uređaja. Zbog toga je popravka savremenih vozila gotovo nezamisliva bez pomoći kompjuterske dijagnostike kvara.

Danas proizvođači u vozila ugrađuju elektronske sisteme koji prate rad vozila i na vreme signaliziraju neispravnost u radu. Ugrađen računar ima zadatak da isprati rad elektronskih senzora, zabeleži različite neispravnosti i svetlosnom signalizacijom na komandnoj tabli obavesti vozača o mogućem kvaru ili onemogući rad vozila.
Detektovanje kvara nije moguće bez pomoći uređaja za dijagnostiku koji preuzimaju podatke iz kompjutera vozila. Ključ uspeha pronalaženja i otklanjanja kvara na automobilu je upravo u upotrebi kompjuterske dijagnostike, poznavanju rada vozila i pojedinačnih komponenti uz naravno neophodno iskustvo.
Dijagnostika se koristi u slučajevima kada nam kompjuter na vozilu signalizira kvar, problem nekog dela ili celog sistema.

Kada je potrebna Auto dijagnostika?

Upaljena narandžasta sijalica sa simbolom motora ili natpisom „Check Engine“ na instrument tabli je najčešće prvi poziv za potrebnu dijagnostiku. Narandžasta sijalica ili natpis “Check Engine” ne daje detalje o problemu. Jedino obučeni serviseri uz pomoć kompjuterske dijagnostike mogu dati precizniji odgovor koji je kvar u pitanju. AUTO CENTAR NEŠA koristi međunarodno priznati dijagnostički uređaj pomoću kojeg je lakše ustanoviti bilo kakav kvar na elektronskim sistemima upravljanja vozila.

Naši partneri