Loading

Centriranje trapa 3D

Centriranje trapa je jedan od najbitnijih elemenata bezbednosti na putu.

Kvalitetno centriranja trapa dovodi do sigurnije i udobnije vožnje, kao i do očuvanja pneumatika i racionalnije potrošnje goriva.

Potreba za centriranjem trapa

Trap je izuzetno složen sistem koji omogućava pravilno upravljanje, držanje vozila na putu i udobnost prilikom vožnje. 

Kako geometrija koja je nepravilna utiče na Vaše vozilo prilikom vožnje:

  • loše upravljanje,
  • lupkanje na prednjem ili zadnjem trapu,
  • proklizavanje pri kočenju,
  • ponašanje na putu,
  • smanjena stabilnost vozila,
  • škripa guma u krivinama čak i na malim brzinama,
  • neravnomerno trošenje guma.

Koje uređaje koristimo za centriranje trapa

Geometrija vozila se proverava uređajem za ispitivanje ispravnosti geometrije vozila koji na ekranu prikazuje osnovne parametre

za centriranje trapa. AUTO CENTAR NEŠA poseduje kompjuterski sistem 3D tehnologije HPA FAIP C800. On nam omogućava merenje

maksimalnog zaokreta, razlike zaokreta, traga, nagiba, osa i razlika osa, dijagonala, što znači sveukupno stanje šasije vozila. Aparat koristi najsavremeniji integrisani video sistem kamera pomoću kojih pravi matematički model vozila, određuje

položaj svakog točka u trodimenzionalnom prostoru i obračunava vrednosti trapa nezavisno u odnosu na osu rotacije. 

Centriranje trapa se vrši prema specifikacijama proizvođača vozila.

Vrhunska preciznost u radu je zagarantovana, zato što je naš sistem prilagođen visokim standardima za putnička i laka komercijalna vozila.

Kada je potrebno centriranje

Najmanje jednom godišnje ili odmah ako se primeti jedan od gore navedenih znakova. Najbolje bi bilo izvršiti pregled trapa i otkloniti eventualne kvarove pre centriranja.

Isto tako je potrebno centriranje trapa u slučajevima:

  • promene bilo kog dela trapa
  • prilikom jačeg udara točka o prepreku
  • promena amortizera

Naši partneri